Annons

Bedömd men inte berömd

Publicerad 5 december 2012

Kan det vara så att försämrade elevresultat beror, inte på för lite ”systematiskt kvalitetsarbete och utvärdering på övergripande nivå”, utan på för mycket? undrar läraren Magnus Nydén, vars skola nyligen haft besök av Skolinspektionen.

Så har då skolan där jag arbetar som vikarierande lärare åter blivit bedömd av Skolinspektionen. Bedömd, men inte berömd.”Vi tar inte upp alla de bra saker som sker ute på skolorna i våra tillsynsbeslut, utan pekar bara på det som brister”, förklarar Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler.

Förmodligen får Sveriges skolor ta det förhållandet som en komplimang. Om allt det som görs bra ute på skolorna också skulle dokumenteras skulle arbetsbördan för Skolinspektionens anställda säkert bli alltför tung. Så även om det sker motvilligt får man väl som lärare acceptera de Begler-regler som gäller.

Det sker motvilligt, därför att skolan i media nästan uteslutande beskrivs i termer av problem och misslyckande i dag.

Det sker motvilligt, därför att Skolinspektionens pedagogik inte får bli någon förebild ute på skolorna när lärarna ska bedöma sina elever. Att bara peka på elevernas tillkortakommanden vore en säker färdriktning mot en sämre skola – och det är nog ett förhållande som gäller på de flesta områden i livet.

Hur ser då skolans misslyckanden ut i Skolinspektionens rapporter? Jo, bland annat så här:

• Nästan två tredjedelar av de granskade grundskolorna brister när det gäller att se till att eleverna når tillräckliga kunskapsresultat. En anledning är, tycks man mena, att förväntningarna på eleven är för lågt ställda: Var fjärde lärare som besvarade Skolinspektionens enkät tror inte att deras elever kan nå målen i alla ämnen.

• Mer än var tredje elev anger att de inte tycker skolarbetet är roligt, och var fjärde att det är ointressant.

• Mer än hälften av de grundskolor som granskats hade brister i arbetet med uppföljning och analys av kunskapsresultaten.

• Många skolor gör enbart uppföljning och utvärdering på elevnivå och inte på övergripande nivå.

Kanske har Skolinspektionen rätt i sina analyser. Jag vet inte, men jag tvivlar. Om man vill söka svaret på frågan om varför så många elever inte når tillräckliga kunskapsresultat, tror jag att man måste vända på fler stenar. Även på stenar märkta med ”Rör ej!”

• Kan det vara så, till exempel, att försämrade elevresultat beror, inte på för lite ”systematiskt kvalitetsarbete och utvärdering på övergripande nivå”, utan på för mycket?

• Kan det kanske vara så att den enskilde eleven blir förloraren när läraren tvingas använda allt mer tid och kraft åt ”utvecklande av systematiskt kvalitetsarbete”?

• Skulle det kunna vara så, att skolan idag inte behöver fler lärare som ägnar mer tid åt dokumentförfattande och planskrivande, utan fler lärare som får ägna mer tid åt arbetet med människor i klassrum, korridorer och uppehållsrum?

Finns det en liten möjlighet att det kan vara så? Har Skolinspektionen, vid något enstaka tillfälle, tänkt tanken?

Magnus Nydén
Lärare i svenska, engelska och kommunikation

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Ny rapport: Kommunerna brister i ansvar

Otydligt ansvar

Sveriges kommuner är skyldiga att veta hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta. Ett ansvar som bara hälften av kommunerna tar, visar en granskning utförd av Skolinspektionen.
– Risken är att ungdomar utan gymnasiebetyg fastnar i ett utanförskap, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till Skolvärlden.

Annons
Annons

En påminnelse om en annan vardag

Samtal med

Anna Monemar åkte till Kenya på en studieresa. Med sig hem fick hon erfarenheter för livet och många nya undervisningsidéer. Snart vill hon återvända – helst tillsammans med sina elever.  

Annons
Debatt
Lärverktyg ger högre kunskap

Skolforskningsinstitutets verksamhet ska styras av lärares behov för metodutveckling. Det är det som Svenska Läromedel vill främja med sin kvalitetspolicy. Vi för också dialog med forskare knutna till Vetenskapsrådet och vill främja utbildningsvetenskapen. Det skriver Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel. 

”Friskolelärare trivs bättre på jobbet”

Lärarstatistik

Lärare på friskolor är mer tillfreds med sin arbetsmiljö och sin arbetssituation än kommunalt anställda lärare. Det har Friskolornas riksförbund kommit fram till efter att ha tittat närmare på jobbhälsobarometerns statistik över hur lärare upplever sin yrkesvardag.

Annons
Annons

Lagändringar ska förbättra för nyanlända

Nyanlända

Regeringen föreslår en rad förändringar för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever. Bland annat snabbare kunskapsbedömning och snabbare placering i en årskurs. 

Annons

Kurs ska lindra tekniklärarkrisen

Lärarutbildning

Göteborgs universitet har startat teknikkurswe för lärare i samarbete med flera teknikföretag. Syftet är att öka behörigheten hos lärare som undervisar i teknik. 

Regeringen utreder skolredovisning

Skolekonomi

Regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga hur skolor budgeterar och redovisar sin ekonomi med syftet att ge möjlighet till jämförelse av skolors ekonomi.

Eva-Lis Sirén kliver av

Fackligt

 Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén står inte till förfogande för omval. Det innebär att hon avgår som ordförande för Lärarförbundet i samband med förbundets kongress i november. 

 

Dags att koppla in hjärnan

KRÖNIKA

Att undanhålla pojkar information om hur flickor tänker, är enligt min mening en orsak till disciplinproblemen i skolan, skriver Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur, feministisk debattör och författare.

"Mitt liv som lärare och förälder"

DEBATT

När ska skolan byggas upp och utformas utifrån forskning och pedagogik och inte ses som en utgift för kommunen där man får skära ned? Skolan ska inte heller vara ett forum för politikers utspel och jakt på röster, skriver språk- och teaterläraren Malin Appeltofft, som också är standup-komiker.

Snabbspår till lärarexamen i Göteborg

Nysatsning 

Personer med ämnesbehörighet i matematik och naturvetenskap kan läsa in en lärarexamen vid Göteborgs universitet på ett år, från och med vårterminen 2015.
– Det här kan vara en del av en lösning på lärarkrisen, säger lärarutbildningens ordförande Maria Jarl till Skolvärlden.

Studiero

Fjelkner: ”Saknas samsyn kring ordningsregler”

Utredning

Gör det möjligt att stoppa störande föremål innan lektion. Det är ett av förslagen i Metta Fjelkners utredning. Vid dagens presskonferens lyfte hon också vikten av att det på skolorna finns en samsyn kring ordningsregler, något som ofta saknas i dag menar hon.

Arbetsbördan

Lärare har det tuffast på jobbet

Ny undersökning

Fyra av tio lärare har upplevt psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är fler än i någon annan bransch, visar den årliga jobbhälsobarometern. 

Skolans dag 2014

Ny undersökning: lärare ger kommunerna underkänt

Skolans dag

En ny rapport från Lärarnas riksförbund bekräftar bilden av en lärarkår med lågt förtroende för kommunerna som huvudman för skolan. Missnöjet gäller både lärarnas arbetssituation och kvaliteten på utbildningen i stort.

Upptäck mattepotentialen i eleverna

Debatt

Jana Madjarova, professor i matematik, skriver om vikten av att lyfta fram unga med fallenhet för matematik och hur tävlingen Matte-SM kan bidra till att lyfta fram den potiential många deltagare har. 

Franska lärare kämpar också för sin status

Frankrike

– Folk förstår inte varför jag har pluggat i fem år för att bli lärare. Det är tråkigt att yrkets status är så dålig, säger en ung fransyska.
Ett växande missnöje inom den franska lärarkåren är ett av flera problem, som väntar den nya skolministern Najat Vallaud-Belkacem. 

Lärarnas röst påverkar

Skolpolitik

Skolfrågan toppar den politiska agendan inför höstens val. Alla slåss om makten över den och alla vill vara med i debatten och påverka politikerna. En aktör som har haft stort inflytande på dagens skolpolitik är Lärarnas Riksförbund.
– Det är viktigt i dag, för alla politiska partier, att ha lärarfacken med sig eftersom de är starka pådrivare, säger Maria Jarl, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Rasism i skolan

Studenter kämpar mot rasism

DEBATT

Många studenter upplever att de inte får någon förberedelse under utbildningen i att bemöta rasism på skolan och i klassrummet. Vi anser att det borde vara ett självklart inslag, skriver LR Studs ordförande Elina Halvarsson.

Ny avhandling talar mot skola för sexåringar

10-årig grundskola

Den pedagogiska poängen med en övergång mellan förskola och skola går förlorad om förskoleklassen omvandlas till skola med prestationskrav, enligt en ny avhandling vid Linnéuniversitetet.

"Kontrollsamhället gör oss till en utsatt grupp"

Lärarnas Yrkesetiska Råd

Etiska dilemman och att hantera dem är en naturlig del av jobbet som lärare. Ofta går det av bara farten, men det kan uppstå situationer då en mer medveten yrkesetik kan vara ett bra stöd.

Tolerans

Toleransprojekt växer med nya pengar

Främlingsfientlighet

I Kungälv bedrivs sedan flera år ett aktivt arbete för att motverka intolerans och rasism bland högstadieungdomar. Nu har Toleransprojektet tilldelats en miljon kronor för att modellen ska kunna spridas vidare. 

Mentorstöd

Trygg i mötet med eleverna

Ny lärare

Som en trygg punkt i en omtumlande första tid i yrket. Så beskriver den nya läraren Elnaz Moradi sin mentor och det stöd hon fått från henne. Men det är ett ömsesidigt utbyte där mentorn också har mycket att vinna. 

Med hot om nedläggning

Lärarrummet

Trots mycket goda studieresultat tvingas Kälarne skola kämpa för sin överlevnad. Lärarnas vapen för att få behålla sitt högstadium är engagemang, nyfikenhet och en ständig anpassning efter nya förutsättningar.

Förstelärare

"Respekt får den som kan lyssna till andras förväntningar"

Skolvärlden frågar

Margareta Normell, gymnasielärare, psykoterapeut och författare, svarar på en läsarfråga från en förstelärare om hur hen kan hantera avundsjuka och misstro från sina kollegor. 

Behövs det bildning?

Reportage

Valfrihet, mätbarhet och specialisering är tre ledord i tiden för skola och högre utbildning. Men vad har bildningen för plats i vårt samhälle? Den är allt för liten, menar de professorer, lektorer och lärare Skolvärlden har talat med – och de varnar för att det kan komma att stå oss dyrt.

Annons

Alla länkar i nummer 6

Länklista

Här hittar du alla länkar från senaste Skolvärlden. 

Annons

Forskning och metod för undervisning

Samlat

Vill du läsa om den senaste skolforskningen eller ha tips för klassrumsarbetet? Här hittar du aktuella artiklar.

Annons

Allt om Pisa-raset

Samlat

Läs alla artiklar om Pisa-undersökningens delstudier - och lärares, politikers och experters reaktioner på de fallande elevresultaten.

Bäst och sämst lön

Utfall 2012 och 2013

Förra höstens kompromiss mellan lärarfacken och SKL innebar en löneökning på 4,2 procent 2012 och en höjning motsvarande industrimärket 2013. Skolvärlden listar resultaten i de kommuner som rapporterat årets löner.