Annons

"Eleverna har roligare på lektionerna"

Publicerad 4 juli 2013

Guldäpple-nominerade läraren Helena Kvarsell bad eleverna att lösa matten bakom spelet ”Candy Crush Saga”. Resultatet blev en andragradsekvation redan i sjuan. Hon var en av deltagarna ett seminarium om den digitaliserade skolans möjligheter.

På några år har andelen lärare som har tillgång till en egen bärbar dator ökat från 65 procent till knappt 90 procent, enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund, och andelen elever med egen dator växer stadigt. Det gör att frågan om IT i skolan handlar allt mer om hur digitala verktyg används pedagogiskt, om de lyfter elevernas resultat – och om de gör det för alla i skolan.

Det var ämnet för ett av seminarierna i Almedalen. Skolvärlden frågade paneldeltagaren Helena Kvarnsell, högstadielärare i matematik och NO, hur hennes användande av IT påverkat undervisningen.

– Det gör det roligare för eleverna och då är det lättare för dem att koncentrera sig och de anstränger sig lite mer. Dessutom hjälper det till att individualisera undervisningen.

Trots att hon aldrig varit särskilt duktig på datorer har hon blivit nominerad till lärarpriset Guldäpplet för sin it-pedagogik.

– Jag tycker det är respektlöst mot eleverna som lever i en värld där de ständigt är uppkopplade alla andra tider förutom vissa lektioner att diskutera om vi ska använda IT eller inte i skolan. Det handlar istället om hur vi ska använda det så att det blir minst lika bra som traditionell undervisning. Det får inte bli sämre men det kan duga att det blir lika bra också.

Själv berättar hon hur hon hela tiden prövar sig fram tillsammans med eleverna på lektionerna.

– Jag hittar något på nätet som jag tycker verkar kul att använda i klassrummet och sen testar jag det tillsammans med eleverna eftersom jag inte är så bra på digitala medier. Jag är ju bra på att planera undervisning utifrån läroplanen, säger hon.

Ett exempel är hur hon använde spelet ”Candy Crush Saga” för att träna högstadielever i matematisk problemlösning.

– Spelet går ut på att ju fler man har av samma färg desto mer poäng får man. Jag gav eleverna i uppgift att lista ut matten bakom. Det blev till slut en andragradsekvation, som sjuor egentligen inte löser. Jag hade faktiskt ingen aning om det själv eftersom jag inte löst uppgiften innan. Tanken var att de skulle lära sig hur man resonerar och systematiskt testar.

Vad är ditt bästa it-råd till andra lärare?

– Våga prova och hitta några kollegor som jobbar likadant. Hittar du dem inte på skolan så lovar jag att du kommer att hitta dem på Twitter eller i någon Facebook-grupp. Var lite prestigelös. Lyckas man inte första gången så får man helt enkelt tänka hoppsan då får vi försöka annorlunda sätt nästa gång. Lita på din pedagogiska kompetens.

Det talades i panelen om man förlorar kontrollen vid användning av digitala medier. Stämmer det?

– Ja, det gör man. När man väl lärt sig enkla digitala saker som att bifoga filer i e-post, lägga ut saker på intranät och ladda ner program handlar det om att våga släppa kontrollen i klassrummet för att få till ett individualiserat arbetssätt med it där man ser elever som producenter istället för konsumenter. Då kan man behöva stöd av kollegor, men framför allt av rektor. Man kan inte skriva en lektionsplanering med minutangivelser längre. Det krävs ett annat förhållningssätt och det måste man ha stöd för från rektor. 

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Valet 2014

Forskarlarm om Alliansens "chockreglering" av läraryrket

"Anmälningsrädslan ökar"

Läraryrket har gått igenom en ”chockreglering” och en juridifiering under Alliansen, enligt Gunnel Colnerud, pedagogikprofessor och forskare i yrkesetik. Lagar, regler och centrala kontrollorgan har ersatt lärarnas professionella omdöme. Hon hyser en svag förhoppning att en ny regering kan ändra inriktningen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Tydligare definition av yrkesskicklighet önskas

Masteruppsats

Rektorerna i försteläraren Christina Brings studie är överens om vad som utmärker en skicklig lärare. Men när karriärlärarna ska utses är det även helt andra kompetenser som bedöms.

Annons

”Separera språk- och kulturinlärning”

Avhandling

 Svenskundervisningen för vuxna immigranter handlar för mycket om svensk kultur och för lite om faktiskt språkinlärning. Eleverna fostras snarare än undervisas, enligt en ny avhandling vid Linköpings Universitet.

Ny rapport: Kommunerna brister i ansvar

Otydligt ansvar

Sveriges kommuner är skyldiga att veta hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta. Ett ansvar som bara hälften av kommunerna tar, visar en granskning utförd av Skolinspektionen.
– Risken är att ungdomar utan gymnasiebetyg fastnar i ett utanförskap, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till Skolvärlden.

Likhetsdoktrin en björntjänst

Debatt

Skolverkets kritik om bristande individualisering kan sannolikt förklaras med den så kallade ”likhetsdoktrinen” – att alla elever ska lära sig lika mycket på lika lång tid – snarare än med lärarnas pedagogiska oförmåga. Det skriver Åke Strandberg, lektor i moderna språk. 

"Modifiera lärarnas lönesystem"

Debatt

Jag anser att det är hög tid att förändra lönesystemet för lärare, då dagens lönesystem upplevs som ett lotteri. De enda som anser att det är rättvist, är de som får högsta påslaget. Det skriver den pensionerade läraren Olle Andersson. 

En påminnelse om en annan vardag

Samtal med

Anna Monemar åkte till Kenya på en studieresa. Med sig hem fick hon erfarenheter för livet och många nya undervisningsidéer. Snart vill hon återvända – helst tillsammans med sina elever.  

Debatt
Lärverktyg ger högre kunskap

Skolforskningsinstitutets verksamhet ska styras av lärares behov för metodutveckling. Det är det som Svenska Läromedel vill främja med sin kvalitetspolicy. Vi för också dialog med forskare knutna till Vetenskapsrådet och vill främja utbildningsvetenskapen. Det skriver Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel. 

”Friskolelärare trivs bättre på jobbet”

Lärarstatistik

Lärare på friskolor är mer tillfreds med sin arbetsmiljö och sin arbetssituation än kommunalt anställda lärare. Det har Friskolornas riksförbund kommit fram till efter att ha tittat närmare på jobbhälsobarometerns statistik över hur lärare upplever sin yrkesvardag.

Lagändringar ska förbättra för nyanlända

Nyanlända

Regeringen föreslår en rad förändringar för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever. Bland annat snabbare kunskapsbedömning och snabbare placering i en årskurs. 

Kurs ska lindra tekniklärarkrisen

Lärarutbildning

Göteborgs universitet har startat teknikkurswe för lärare i samarbete med flera teknikföretag. Syftet är att öka behörigheten hos lärare som undervisar i teknik. 

Regeringen utreder skolredovisning

Skolekonomi

Regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga hur skolor budgeterar och redovisar sin ekonomi med syftet att ge möjlighet till jämförelse av skolors ekonomi.

Eva-Lis Sirén kliver av

Fackligt

 Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén står inte till förfogande för omval. Det innebär att hon avgår som ordförande för Lärarförbundet i samband med förbundets kongress i november. 

 

Dags att koppla in hjärnan

KRÖNIKA

Att undanhålla pojkar information om hur flickor tänker, är enligt min mening en orsak till disciplinproblemen i skolan, skriver Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur, feministisk debattör och författare.

"Mitt liv som lärare och förälder"

DEBATT

När ska skolan byggas upp och utformas utifrån forskning och pedagogik och inte ses som en utgift för kommunen där man får skära ned? Skolan ska inte heller vara ett forum för politikers utspel och jakt på röster, skriver språk- och teaterläraren Malin Appeltofft, som också är standup-komiker.

Snabbspår till lärarexamen i Göteborg

Nysatsning 

Personer med ämnesbehörighet i matematik och naturvetenskap kan läsa in en lärarexamen vid Göteborgs universitet på ett år, från och med vårterminen 2015.
– Det här kan vara en del av en lösning på lärarkrisen, säger lärarutbildningens ordförande Maria Jarl till Skolvärlden.

Studiero

Fjelkner: ”Saknas samsyn kring ordningsregler”

Utredning

Gör det möjligt att stoppa störande föremål innan lektion. Det är ett av förslagen i Metta Fjelkners utredning. Vid dagens presskonferens lyfte hon också vikten av att det på skolorna finns en samsyn kring ordningsregler, något som ofta saknas i dag menar hon.

Arbetsbördan

Lärare har det tuffast på jobbet

Ny undersökning

Fyra av tio lärare har upplevt psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är fler än i någon annan bransch, visar den årliga jobbhälsobarometern. 

Skolans dag 2014

Ny undersökning: lärare ger kommunerna underkänt

Skolans dag

En ny rapport från Lärarnas riksförbund bekräftar bilden av en lärarkår med lågt förtroende för kommunerna som huvudman för skolan. Missnöjet gäller både lärarnas arbetssituation och kvaliteten på utbildningen i stort.

Upptäck mattepotentialen i eleverna

Debatt

Jana Madjarova, professor i matematik, skriver om vikten av att lyfta fram unga med fallenhet för matematik och hur tävlingen Matte-SM kan bidra till att lyfta fram den potiential många deltagare har. 

Franska lärare kämpar också för sin status

Frankrike

– Folk förstår inte varför jag har pluggat i fem år för att bli lärare. Det är tråkigt att yrkets status är så dålig, säger en ung fransyska.
Ett växande missnöje inom den franska lärarkåren är ett av flera problem, som väntar den nya skolministern Najat Vallaud-Belkacem. 

Lärarnas röst påverkar

Skolpolitik

Skolfrågan toppar den politiska agendan inför höstens val. Alla slåss om makten över den och alla vill vara med i debatten och påverka politikerna. En aktör som har haft stort inflytande på dagens skolpolitik är Lärarnas Riksförbund.
– Det är viktigt i dag, för alla politiska partier, att ha lärarfacken med sig eftersom de är starka pådrivare, säger Maria Jarl, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Rasism i skolan

Studenter kämpar mot rasism

DEBATT

Många studenter upplever att de inte får någon förberedelse under utbildningen i att bemöta rasism på skolan och i klassrummet. Vi anser att det borde vara ett självklart inslag, skriver LR Studs ordförande Elina Halvarsson.

Ny avhandling talar mot skola för sexåringar

10-årig grundskola

Den pedagogiska poängen med en övergång mellan förskola och skola går förlorad om förskoleklassen omvandlas till skola med prestationskrav, enligt en ny avhandling vid Linnéuniversitetet.

"Kontrollsamhället gör oss till en utsatt grupp"

Lärarnas Yrkesetiska Råd

Etiska dilemman och att hantera dem är en naturlig del av jobbet som lärare. Ofta går det av bara farten, men det kan uppstå situationer då en mer medveten yrkesetik kan vara ett bra stöd.

Tolerans

Toleransprojekt växer med nya pengar

Främlingsfientlighet

I Kungälv bedrivs sedan flera år ett aktivt arbete för att motverka intolerans och rasism bland högstadieungdomar. Nu har Toleransprojektet tilldelats en miljon kronor för att modellen ska kunna spridas vidare. 

Mentorstöd

Trygg i mötet med eleverna

Ny lärare

Som en trygg punkt i en omtumlande första tid i yrket. Så beskriver den nya läraren Elnaz Moradi sin mentor och det stöd hon fått från henne. Men det är ett ömsesidigt utbyte där mentorn också har mycket att vinna. 

Med hot om nedläggning

Lärarrummet

Trots mycket goda studieresultat tvingas Kälarne skola kämpa för sin överlevnad. Lärarnas vapen för att få behålla sitt högstadium är engagemang, nyfikenhet och en ständig anpassning efter nya förutsättningar.

Förstelärare

"Respekt får den som kan lyssna till andras förväntningar"

Skolvärlden frågar

Margareta Normell, gymnasielärare, psykoterapeut och författare, svarar på en läsarfråga från en förstelärare om hur hen kan hantera avundsjuka och misstro från sina kollegor. 

Behövs det bildning?

Reportage

Valfrihet, mätbarhet och specialisering är tre ledord i tiden för skola och högre utbildning. Men vad har bildningen för plats i vårt samhälle? Den är allt för liten, menar de professorer, lektorer och lärare Skolvärlden har talat med – och de varnar för att det kan komma att stå oss dyrt.

Annons

Alla länkar i nummer 6

Länklista

Här hittar du alla länkar från senaste Skolvärlden. 

Annons

Forskning och metod för undervisning

Samlat

Vill du läsa om den senaste skolforskningen eller ha tips för klassrumsarbetet? Här hittar du aktuella artiklar.

Annons

Allt om Pisa-raset

Samlat

Läs alla artiklar om Pisa-undersökningens delstudier - och lärares, politikers och experters reaktioner på de fallande elevresultaten.

Bäst och sämst lön

Utfall 2012 och 2013

Förra höstens kompromiss mellan lärarfacken och SKL innebar en löneökning på 4,2 procent 2012 och en höjning motsvarande industrimärket 2013. Skolvärlden listar resultaten i de kommuner som rapporterat årets löner.