nybegler1
Foto: Skolinspektionen
REPLIK

Begler: Bo Jansson inser inte skolans problem

DEBATT Det som möjligen än mest bekymmersamt är att Bo Jansson inte är beredd att inse vilka problem som finns inom skolan. Om vi är överens om att det som händer i klassrummet är det allra viktigaste måste väl lärarnas kompetens vara oändligt viktig. Tillsammans med andra förutsättningar, skriver Skolinspektionens Ann-Marie Begler i en replik.

Jag förstår att Bo Jansson som företrädare för lärarkåren reagerar på de slutsatserna vi har dragit av 650 lektionsobservationer. Det är ett intressant material som förtjänar reaktion.

Vi har systematiskt följt lektionerna och noterat vad vi har sett. Hur läraren kommunicerar, hur läraren inleder och avslutar, hur läraren ställer frågor, hur eleverna svarar.

Av våra iakttagelser har vi dragit slutsatser. Vi beskriver tydligt att många lärare ger både stöd och stimulans efter elevernas behov.  De skapar ett lärandeklimat i klassrummet som gäller och omfattar alla elever. De bedriver en bra och kvalificerad undervisning. Och vi ser lärare som i mycket stor utsträckning klarat av att individualisera undervisningen. Här har jag varit tydlig. Men vi har också sett att många lärare lägger sin undervisning på en mellannivå som fångar vissa elever men lämnar andra utanför.

Det är ju helt självklart att ansvariga politiker, huvudmän och rektorer ger olika förutsättningar för sina lärare att lägga upp undervisningen på bästa sätt. Detta har jag och Skolinspektionen lyft fram många gånger.

Ett faktum är dock att det finns stora skillnader i hur undervisningen läggs upp i en och samma skola. Det har då inte handlat om olika förutsättningar utan om olika sätt att undervisa. Olika lärare i två klassrum bredvid varandra arbetar på olika sätt och de som påverkas allra mest av detta är eleverna. Och jag tror att alla lärare är medvetna om detta. 

Jag blir bekymrad över Bo Janssons inställning att klassrummen ska vara stängda för andra än för lärare. Härmed bidrar han inte till problemlösning.  Bo Jansson lyfter fram skickliga lärare. Det är bra. Men han underkänner samtidigt erfarna utredare och jurister och deras möjligheter att uppfatta vad som händer i ett klassrum.

De som arbetar på Skolinspektionen är lärare, samhällsvetare och jurister. De har träning i att observera, i att intervjua och i att granska. Kompetensen varierar med all säkerhet men deras profession är just att iaktta, observera, granska dokument och att vara kunniga i regelverket kring skolan. De undervisar inte, även om en del är behöriga lärare. Men det hindrar inte Skolinspektionen från att kunna dra slutsatser av det vi ser i skolan.

Lärarnas kompetens ligger i att undervisa. Jag är en stark anhängare av kompetenta lärare, av att lärare undervisar i de ämnen de har utbildning för. Något som vi tyvärr ser brister i flera av de granskningar vi har gjort. 

Bo Jansson beskriver inte i sitt inlägg vad jag faktiskt sagt om lärares förutsättningar och den varierade kompetensen. Vi kan ha olika uppfattningar men det är aldrig bra att tillskriva någon åsikter denna inte har.

Det som möjligen än mest bekymmersamt är att Bo Jansson inte är beredd att inse vilka problem som finns inom skolan. Om vi är överens om att det som händer i klassrummet är det allra viktigaste måste väl lärarnas kompetens vara oändligt viktig. Tillsammans med andra förutsättningar. Det kan inte Bo Jansson bortse ifrån.

Ann-Marie Begler
Generaldirektör Skolinspektionen

Kommentera