Friskola kritiseras av Skolinspektionen

Skolinspektionen godkänner inte Römosseskolans åtgärdsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

I augusti riktade Skolinspektionen allvarlig kritik mot Römosseskolan, en friskola i Angered utanför Göteborg. I Skolinspektionens rapport riktas kritik mot att pojkar får bättre betyg än flickor och att lärare är för hårdhänta mot elever.
Enligt Sveriges Radio har Römosseskolan upprättat en åtgärdsplan – men Skolinspektionen kräver ytterligare åtgärder.

Skolan ska redovisa kränkningar som pågått under en längre tid och åtgärder ska utvecklas för att lösa problemen. Skolan ska också förtydliga skillnaden mellan diskriminering enligt diskrimineringslagen och kränkande behandling enligt skollagen.

Dessutom ska rektorn se till att utbildningsplanen följer skollagen och på ett tidigt stadium uppmärksamma elever som behöver extra stöd, rapporter SR.

Kommentera