ale
Foto: Lars Sjögren och Jakob Hydén
Framtidens lärande

”Lärare måste få välja egen väg till it i skolan”

Konferensen Framtidens Lärande pågår för fullt i Münchenbryggeriet i Stockholm. En av programpunkterna är Lärarnas Riksförbunds studie om lärares användande av it i undervisningen. 

I en rapport om it i skolan från förra året konstaterade Lärarnas Riksförbund att nästan alla lärare hade en egen dator. Knappt hälften av lärarna i undersökningen uppgav att deras elever hade tillgång till egen dator. Drygt hälften av lärarna använde it på mer än hälften av lektionerna, men hela åtta av tio ville använda it mer. Bland hindren nämndes brist på planeringstid och fortbildning i it-pedagogik.

Resultatet har fått Lärarnas Riksförbund att undersöka närmare hur lärare resonerar kring it-användande i en kvalitativ intervjustudie. Rapporten är inte färdig, men på konferensen Framtidens lärande presenterar förbundets utredare Pontus Bäckström delar av resultatet och beskriver vad forskningen hittills har kommit fram till vad gäller effekter av it i undervisningen.

– Vi tittar mer djupgående på vad lärare vill göra med it i undervisningen och vad de vill uppnå. Huvudmän och politiker pratar hela tiden om att vi måste ha it i skolan, men det målet blir meningslöst om man inte diskuterar vad man vill ska hända i klassrummet med hjälp av it, säger Pontus Bäckström.

Hur ser forskningsfältet ut inom it i undervisningen?

– Mycket av den forskning som bedrivs handlar om vad eleverna gör, vilka elevarbeten de producerar och under vilka förutsättningar. Vi vill också lyfta lärarens perspektiv inom it i undervisningen, hur it påverkar ögonblicket när du står där framför klassen och ska börja undervisa och hur it kan få positiv effekt på undervisningen i skolan.

Hur menar du då?

– När jag började som gymnasielärare fanns det fyra exemplar av Statistisk årsbok – 1991, 1996, 1999 och 2001. Utifrån dem kunde man ge eleverna små uppgifter och lära dem att analysera, men det är något helt annat nu då man har tillgång till miljontals statistiska uppgifter som eleverna kan utforska. Det revolutionerar mina möjligheter att som lärare visa hur strukturella faktorer påverkar och att visualisera vägen från hypotes till empirisk mätning och resultat.

Vad saknar lärare för att kunna utnyttja potentialen med it?

– I stor utsträckning handlar det om tid till att laborera, utveckla, förfina och testa. Å andra sidan, har du två timmar i veckan blir det ju över 100 timmar på ett år, men man kan inte förvänta sig att det sker underverk första veckan. Ge det ett antal år så kommer vi ju dit. Om femton år kommer it i skolan att vara lika vanligt som att man har avlopp, vatten och el i byggnaden.

– Det viktigaste är att man måste ha perspektivet: när är lärare mest effektiva? Jo, lärare är mest effektiva när de undervisar med läromedel som de är trygga med och känner är inspirerande och med metoder som de själva har valt och tycker är de bästa utifrån situation och elevgruppens undervisningsbehov. Visst kommer de flesta lärare att använda it jättemycket på sikt, men varje lärare måste få hitta sin egen väg in i det. 

Kommentera