visir_0

Fackförbundet har under hösten ställt krav på arbetsgivaren att förse lärarna med skyddsutrustning, berättar Helena Dübeck, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

| Foto: Privat, Shutterstock.com
Corona

LR:s krav: Visir och plexiglas till grundskollärare

Lärare måste få tillgång till visir och plexiglas. Det anser Lärarnas Riksförbund som nu kräver ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen på grundskolorna.
– Vi får inte glömma att barn är barn. De har svårt för att följa restriktionerna och hålla avstånd till både varandra och sina lärare, säger Helena Dübeck, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer om att också symptomfria elever i grund- och förskola ska hållas hemma om familjemedlemmar är sjuka i covid-19 är efterlängtade, men inte tillräckliga. Det anser Lärarnas Riksförbund i Uppsala som efterfrågar skyddsutrustning i form av visir och plexiglas.

– Vi vill i alla fall att de som ber om skyddsutrustning ska kunna få det finansierat av arbetsgivaren. Dels för att vi har många lärare som tillhör riskgrupper men ändå fortsätter jobba, och dels för att många är oroliga över att det är så pass trångt och svårt att hålla avstånd, säger Helena Dübeck, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

Eftersom grundskolorna inte har samma förutsättningar att förhindra trängsel genom att helt övergå till distansundervisning likt gymnasieskolorna, menar fackförbundet att skyddsutrustning är en rimlig åtgärd för att minska risken för smittspridning.

– Det som framförallt har efterfrågats är visir och plexiglas längst fram i klassrummet, eftersom munskydd riskerar att slita mer på rösten, säger Helena Dübeck.

Fackförbundet har under hösten ställt krav på arbetsgivaren att förse lärarna med skyddsutrustning, men responsen har inte varit den önskade. Istället har Uppsala kommun sagt nej till att betala och ordna redskapen.

– Det är klart att det spär på frustrationen och skapar en irritation bland våra medlemmar när de känner sig tvingade att ta ganska stora risker på jobbet, och samtidigt märker att de inte får alla medel som finns till buds för att stötta och skydda, säger Helena Dübeck.

Hennes uppfattning är att skyddsutrustning skulle minska den oro som grundskolelärare vittnar om.

– Det skulle öka känslan av att deras oro är att ta på allvar. Vi vet att smittspridningen varierar på skolorna, men även om lärare inte har behov av skyddsutrustning hela tiden så ska det finns tillgängligt om smittan och behovet ökar.

Kommunen å sin sida lutar sig mot råden från andra myndigheter, som inte föreskriver skyddsutrustning för grundskolepersonal.

– Det vi gör är att följa rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden, till SVT Nyheter Uppsala.

Kommentera