asa_morberg
Foto: Ove Wall
Didaktikforskaren

”Behövs mer yrkespraktiskt kunnande”

Att individanpassa undervisningen har aldrig varit enkelt och det har inte blivit lättare idag. Det säger lärarutbildaren Åsa Morberg, som efterlyser mer yrkespraktik i lärarutbildningen. 
 – Visst kan vi ge lärarstudenterna bättre hjälp än vi gör idag, det kan jag nog tycka, säger hon.

När Skolinspektionen kritiserade lärares förmåga att individanpassa undervisningen lyfte man den ”dubbla utmaning” som lärare står inför – att kunna ge stöd till de elever som har svårt att hänga med och samtidigt utmana och stimulera de som ligger långt fram. 

En svår konst enligt Åsa Morberg, docent i didaktik vid högskolan i Gävle, med lång erfarenhet som lärarutbildare.

– Det har alltid funnits svårigheter att individualisera, spridningen i en klass kan vara enorm. Det var svårt när jag arbetade som lågstadielärare i slutet av 1960-talet och det har inte blivit enklare. Och jag kan nog tycka att vi kunde förbereda och stötta de blivande lärarna bättre än vi gör idag, säger Åsa Morberg. 

Åsa Morbergs nuvarande forskningsområde är ”nya lärares första tid i yrket” och när hon berättar om de nyutexaminerade lärarnas möte med verkligheten använder hon begreppet praxis-chock. 

 – Det är många saker som man inte tycker att man är tillräckligt förberedd inför och individualisering är absolut en av dem. Generellt sett handlar det om de yrkespraktiska frågorna. 

Det handlar om hur man planerar undervisningen, om ordning och reda och hur man ska kunna stötta och hjälpa alla barn med deras olika diagnoser. Att specialundervisningen har skurits ner har inte gjort situationen i klasserna lättare att hantera, menar hon.

 – Det är attans tufft i skolan idag. Och om man ska kunna individualisera så behövs det, förutom didaktiskt kunnande, också bra läromedel. Men tittar man på Skolverkets statistik så ser man att kommunerna satsar allt mindre på detta och det innebär kanske att läraren måste producera läromedlet själv. 

Om man ska sammanfatta det Åsa Morbergs säger så menar hon att det teoretiska innehållet i lärarutbildningen vunnit mark över det yrkespraktiska. På gott och ont. Insikten om behovet av individualiserad undervisning har ökat, säger hon. Dagens lärare läser mer om hur barn utvecklas, lär och tänker och insikten om att barn är olika och har olika behov tror hon är betydligt större idag jämfört med när hon själv var färdig lärare. 

– Men de yrkespraktiska områdena har minskat i omfattning. Det förvånade mig när man i den senaste reformen ökade på teorin för vi vet att när lärare misslyckas beror det inte på brister i teoretiska kunskaper utan det är på de yrkespraktiska områden som man går bet. Egentligen borde man stärkt de yrkespraktiska bitarna i utbildningen. 

Fram till 1988 fanns metodikämnet i lärarutbildningen, ett ämne som innebar teoretisk undervisning om de praktiska bitarna.  

– Som metodiklärare var vi ute under praktiken och följde upp och såg till att det vi jobbade med i teorin följdes upp i praktiken. Då kunde jag undervisa om individualisering och sen gå ut och se att studenterna faktiskt efterlevde mina råd och anvisningar. 

Sedan den 1 februari i år finns metodik återigen inskrivet i lärarutbildningens examensmål med formuleringen ”ämnesdidaktik inklusive metodik”. 

Är det ett steg i rätt riktning? 
– Jan Björklunds försök att klämma in metodik måste vara ett tecken på att han inte tycker att det blivit så bra. Men jag är samtidig lite frågande inför att man valde just begreppet metodik. 

Det gamla metodikämnet var erfarenhetsbaserat och normerande, säger Åsa Morberg. Det stod för det icke vetenskapliga och byggde på de undervisande lärarnas egna erfarenheter. Det blir lite märkligt, säger hon, för är det något man betonar på utbildningen idag så är det den vetenskapliga delen och är det något man är klar över så är det att lärarutbildningen ska vila på en vetenskaplig grund.

– Men om vi kisar och tänker att ordet metodik står för det yrkespraktiska, ja då håller jag med, det behövs mer av yrkespraktiskt kunnande. Det är tufft att vara lärare idag. Att skicka ut studenter oförberedda och med sämre yrkesredskap är inte vidare schysst.

Kommentera