trappa elever

Under de två senaste veckorna har antalet rapporterade fall av covid-19 ökat i åldersgruppen 0–19.

| Foto: Shutterstock
Covid-19

Nya signaler: Smittspridningen ökar bland barn och unga

Folkhälsomyndigheten konstaterar att antalet barn och unga med covid-19 blir fler, men ger inga nya rekommendationer för skolan.

Under vecka 16–17 har smittspridningen i landet gått ner, dock inte lika tydligt som föregående tvåveckorsperiod, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Men åldersgruppen 0–19 bryter trenden och där ökar istället antalet rapporterade fall av covid-19.

– Det som sticker ut är att fallen ökar i åldersgruppen 0–19 år. Det är fortsatt lite svårtolkat vad det egentligen innebär. Vi tror att det delvis beror på att man testar mer, efter våra ändrade rekommendationer vid smittspårning att testa bredare i skolmiljön till exempel. Det kan påverka hur många fall man hittar från vecka till vecka, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Hon påpekar också att det är relativt få individer i den yngre åldersgruppen, vilket gör att mindre utbrott kan få stor påverkan på statistiken.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Flera regioner rapporterar om ökad smittspridning i skolan, och samtidigt larmar lärare ute på skolorna om att fler elever än tidigare kommer till skolan trots att de har symptom som kan kopplas till covid-19. Lärarnas Riksförbund publicerade nyligen en studie som visar att en fjärdedel av lärarna i grundskolan redan haft smittan.

Trots detta gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att inga nya rekommendationer behövs i nuläget.

– Det är fortfarande möjligt att bedriva sin undervisning på distans för att minska trängseln, och många skolor gör det. Det är viktigt att skolorna jobbar med de förebyggande åtgärderna, säger Sara Byfors till Skolvärlden.

Myndigheten tittar fortfarande på möjligheten att använda sig av de snabbare antigen-testerna för att screena breda grupper av elever och på så sätt minimera risken att smittade individer trängs med andra på skolan. Men det är ingenting de rekommenderar.

– Kunskapsläget är lite svajigt huruvida det har någon effekt, och hur ofta en sådan testning behöver göras och så vidare. Men det är någonting vi tittar på absolut, säger Sara Byfors.

På många håll efterfrågar lärare skyddsutrustning från arbetsgivarna eftersom det inte går att hålla avstånd i skolan. Som regel nekas det här av arbetsgivarna som inte vill stå för skyddsutrustning i form av visir, ansiktsmask och liknande.

Kan det finnas en anledning att markera från centralt håll att arbetsgivarna har en skyldighet att inte riskera lärarnas hälsa?

– Det är Arbetsmiljöverket som ansvarar för den typen av frågor. Vi har ju ett resonemang om munskydd i skolmiljön där vi säger att det kan vara aktuellt vid vissa moment i undervisningen som innebär att man inte kan undvika nära kontakt under längre tid. Men vi har ingen rekommendation för eller emot, säger Sara Bylund.

Kommentera