sarbegavade-5
Foto: Kalle Assbring
Elevstöd 

Särbegåvade elever uppmärksammas

Just nu pågår flera satsningar för att höja kunskapen om hur man kan stötta särbegåvade elever. Det rapporterar Sveriges Radio.

Ungefär två till fyra procent av befolkningen anses vara särbegåvade eller ha särskild begåvning som det också kallas. I skolan är dock kunskapen om särskild begåvning och vad det kan innebära låg och det är inte ovanligt att särbegåvade elever inte får det stöd och de utmaningar de behöver.

Sveriges Radio uppmärksammar nu frågan och lyfter samtidigt att det just nu pågår en rad satsningar för att öka kunskaperna om hur man kan stötta eleverna.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gav tillsammans med några kommuner förra året ut en handlingsplan. Och i höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram särskilt stödmaterial för undervisning och arbete med särskilt begåvade elever i grundskola och gymnasium. Skolverket ska vara färdigt med det arbetet i slutet av april.

Här hittar du SKL:s handlingsplan om särbegåvade elever. 

Kommentera