pappershog712

Arbetsmiljöverket: ”Lärares arbetsbelastning ett utbrett problem”

Arbetsmiljöverket beslutade i går att ge Stockholms förvaltningsrätt ett föreläggande om vite.Men Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Stockholm, ser inte bara ett regionalt problem.– Att lärares arbetsbelastning är hög tror jag gäller generellt för hela landet, säger hon till Skolvärlden.se.

Stockholms kommun riskerar att få betala två miljoner kronor i vite om man inte åtgärder de brister som Arbetsmiljöverket pekar på i sitt beslut.
Senast 31 augusti 2013 ska man bland annat ha sett över och gjort åtgärder för att minska de administrativa uppgifterna för lärarna.
– Skollagen innebär nya administrativa uppgifter för lärare. Stockholm har utöver det utökat administrationen och även lagt på ny, säger Fredrika Brickman.
Hon är biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket, och också den som tog beslutet gällande Stockholms kommun.

Så här säger hon om summan på två miljoner kronor.
– Två miljoner kan låta mycket, men det är en väldigt stor skolorganisation. Meningen med vitet är att man ska få arbetsgivaren att faktiskt vidta åtgärder. Sen har jag svårt att tro att Stockholms kommun skulle strunta i det här ändå, för det skulle ju inte se så bra ut.

Hur upplever ni att det ser ut i det övriga landet?
– Vad gäller lärares arbetsbelastning så tror jag att det är ett utbrett problem på många skolor. Extrauppgifter har jag ingen uppfattning om, men att lärares arbetsbelastning är hög tror jag gäller generellt för hela landet.

Vad kan lärare som känner igen sig göra?
– Främst ska de prata med sin rektor och sina skyddsombud, för att se om man kan vidta åtgärder på den aktuella skolan. Det är ju där de här sakerna egentligen ska skötas.

Men om det misslyckas – då vänder sig skyddsombudet till er?
– Då finns den möjligheten, ja. Men man kan ju också hoppas att det här beslutet i Stockholm ger en bra hjälp till skyddsombuden att få till ett diskussion med arbetsgivarna.

Att det här används som en typ av prejudikat?
– Ja, det kan jag tänka mig.

Kommentera