Slutreplik

”Vi vet vilka problem skolan står inför”

Slutreplik Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler ifrågasätter i en debattreplik om jag är beredd att inse vilka problem som finns i svensk skola. Jag kan lugnt försäkra Ann-Marie Begler att jag sannerligen är beredd till det.

Jag har varit lärare i 35 år och undervisade fram till jag blev LR-ordförande förra året. Jag kan berätta att vi lärare vet vilka problem vi har med att få rätt förutsättningar och tid till för- och efterarbete av undervisningen. Vi vet att eleverna behöver fler behöriga lärare, utbildade för ämne och skolform. Vi vet att eleverna behöver lärarledd undervisning. Vi vet vad som behövs.

Ann-Marie Begler skriver att lärarnas kompetens ligger i att undervisa och att hon är en stark anhängare av kompetenta lärare, av att lärare undervisar i de ämnen de har utbildning för. I det är vi naturligtvis helt överens. Men svepande slutsatser som skuldbelägger lärarna främjar inte samarbete och förtroende.

Jag välkomnar Skolinspektionen i arbetet för en bättre skola och jag hoppas att vi kan kämpa tillsammans för detta.

/Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Kommentera